• A
  • A
  • A
PL EN DE FR RU NG EN

Wyszukaj produkt

  • NA RECEPTĘ
  • BEZ RECEPTY

Serwisy
produktowe

Katalog produktów

Firma LEK-AM Sp. z o.o. uzyskała dofinansowanie w ramach SPO WKP 2.3 05 wrzesień 2005

Nasze przedsiębiorstwo uzyskało dofinansowanie na zakup 3 maszyn produkcyjnych i urządzeń laboratoryjnych oraz specjalistycznego oprogramowania w ramach projektu:

Wdrożenie innowacji technologicznych w celu poprawy konkurencyjności Spółki LEK‑AM

UNIA EUROPEJSKA

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Program: Sektorowy Program Operacyjny - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw

 

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp.z o.o. uzyskało dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Lokalnego na zakup trzech maszyn produkcyjnych w ramach projektu: Wdrożenie innowacji technologicznych w celu poprawy konkurencyjności Spółki LEK-AM. Dofinansowaniem zostały objęte następujące urządzenia:

  • Blistrownica MB421S,
  • Liczarka z odpylaniem,
  • Tabletkarka z zasypem próżniowym.

Pozyskane środki przeznaczono na zakup jednych z najbardziej nowoczesnych urządzeń procesowych, co umożliwiło prowadzenie procesów technologicznych według najwyższych światowych standardów. Realizacja projektu pozwoliła na wzbogacenie oferty produktowej Przedsiębiorstwa, podwyższenie jakości wyrobów przy jednoczesnym obniżeniu kosztów, podwyższenie standardów ochrony środowiska i warunków pracy. Założono również znaczne zwiększenie zatrudnienia, ze szczególnym uwzględnieniem zatrudnienia kobiet w ramach polityki równych szans.

 

 

« powrót